LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

     1. TÊN GỌI

  • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI
  • Tên tiếng Hoa: 新匯工業區投資開發股份公
  • Tên tiếng Anh: TANHOI INDUSTRIAL COMPLEX INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
  • Tên viết tắt: TICICO
  • Ngày thành lập: 09/6/2010

      2. TRỤ SỞ CHÍNH

  • Địa chỉ : Ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  • Tell      : 066 3755 678                       Fax           : 066 3755 666
  • Email   : cumcn.tanhoi@gmail.com     Website    : www.ticico.com

Bình luận