TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

 

Với các ưu thế thu hút đầu tư của mình, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Cụm Công Nghiệp Tân Hội đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư đã đầu tư vào Cụm công nghiệp Tân Hội gồm có:

  1. Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh (TANICHEM ) với dự án nhà máy sản xuất Sorbitol; http://sorbitol.com.vn/
  2. Công ty CP khí hóa Công nghiệp Tây Ninh (TIGS)  với nhà máy sản xuất khí công nghiệp hydro. http://tanigaschem.com.vn/
  3. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Quang Đăng (HONG QUANG ĐANG CO.,LTD) với dự án sản xuất chất đốt viêm nén.

........ 

Bình luận