ƯU THẾ THU HÚT ĐẦU TƯ

无自动替代文字可用。

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ :

  • Ưu đãi về cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh Tây Ninh:

无自动替代文字可用。

Ngoài ra các dự án đâu tư vào cụm công nghiệp Tân Hội còn được vay đến 70% vốn xây dựng cơ bản với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Tây Ninh.

Bình luận